© 2014-2020 Dormet Group
Zapraszamy również na stronę "DARKOP" CORPORATION:
LOKOMOTYWA NEXUS V-110
Jesteśmy producentem spalinowej lokomotywy podwieszonej NEXUS V-110 dopuszczonej do stosowania w podziemnych zakładach górniczych przez Wyższy Urząd Górniczy znakiem GM – 35/17.

Spalinowa lokomotywa podwieszona NEXUS V-110 przeznaczona jest do transportu ludzi oraz materiałów w polach niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zaliczonych do klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W oparciu o dotychczasowe próby eksploatacyjne główne zalety to:
  • cztery pompy głównego zasilania dające niezależny napęd na każdy wózek napędowy (brak poślizgu kół przy dużych nachyleniach, niskie zużycie kół napędowych)
  • sterowanie hydrauliczne (przy ewentualnej awarii układu elektronicznego można awaryjnie dojechać do punktu serwisowego)
  • precyzyjne sterowanie prędkością jazdy (dojazd do określonego punktu na cm)
  • niskie koszty eksploatacji
  • duża statyczna siła hamowania
Kolejka
Liczba wózków napędowych
4
Maksymalna siła uciągu
90 kN ± 5% (dla 4 napędów)
Minimalna statyczna siła hamowania
135 kN
Prędkość jazdy
0 ÷ 2 m/s
Profil szyny trasy jezdnej
I 155 (I 140E wg DIN)
Promień skrętu w poziomie
min. 4 m
Promień łuku w pionie
min. 8 m
Maksymalne nachylenie toru
± 30 º
Masa całkowita
6000 kg
Warunki otoczenia:
                               - temperatura pracy
                               - wilgotność względna
                               - stężenie metanu

- 10 do + 40°C
do 90%
do 1,5%
Typ silnika wysokoprężnego
NEXUS V-110 D5 A-AT X
Moc maksymalna silnika wysokoprężnego
81 kW / 2300 min-1
Chłodzenie spalin
płuczka wodna
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)
12500 x 900 x 1200