Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO)

Korzystanie z serwisu WWW nie wymaga podawania przez użytkowników informacji o sobie.

Użytkownicy, kontaktujący się z nami poprzez pocztę elektroniczną podają dobrowolnie dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, itp.). Dane te gromadzimy i przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest: „DORMET” GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Armii Krajowej 72/2, 40-671 Katowice, nr KRS: 0000263467, NIP: 954-25-57-608, REGON: 240375820, e-mail: biurodormet@wp.pl, biuro@dormet-group.pl

Dane osobowe posłużą do: kontaktu z Państwem, korespondencji w zakresie zapytań ofertowych, ofert, zamówień; zawarcia i wykonania umów kupna/sprzedaży towarów i usług; wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji); szeroko pojętej współpracy handlowej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż okres konieczny dla realizacji celów wskazanych powyżej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, firmy kurierskie/transportowe, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.